FishFood

Delikatesy prosto z morza

Oferta | FishFood

Nasze produkty sprzedajemy zarówno w kraju, jak i za granicą. Od roku 2011 w firmie przeprowadzana jest regularnie certyfikacja systemów bezpieczeństwa żywności wg norm globalnych IFS i BRC; dotychczasowe wyniki audytów pozwoliły na uzyskanie najwyższych ocen. W trosce o środowisko naturalne mórz i oceanów firma wdrożyła standard MSC, świadczący o korzystaniu w sposób odpowiedzialny z zasobów naturalnych i środowiska.
ZAKŁAD POSIADA
• linie marynat
• linię produktów opiekanych
• zamykarki próżniowe
• linie produktów w sosach i kremach śmietanowych
• linie konserw dla pięciu formatów puszeki różnych gramatur
• linie zamykania vakuum (Multivac) np. matjasy śledziowe w oleju
• linię zamykania produktów w modyfikowanej atmosferze
• linie pakowania sałatek
• linię produktów pakowanych próżniowo w technologii skin
• linie past w tubach aluminiowych
• komorę wędzarniczą

Oferta produktowa znajduje się pod tym
linkiem.
Zachęcamy do zapoznania.